Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

minima-apo-tin-erimo

Μήνυμα από την έρημο

«Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: Εἶδον πάσας τάς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ ἡπλωμένας ἐπί τῆς γῆς καί στενάξας εἶπον: Τίς ἆρα παρέρχεται ταῦτα; Καί ἢκουσα φωνῆς λεγούσης μοι: Ἡ ταπεινοφροσύνη» Ήρθε ο καιρός όπου οι παγίδες ασφάλισαν με βία, όπου σάπιζε πλέον η ζωή και αιμορραγούσα η κοινωνία σε μαύρη αιχμαλωσία. Ο διάβολος πια VIP σε απευθείας […]

Μήνυμα από την έρημο Read More »

agios-antonios-o-megas

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας – 17 Ιανουαρίου

«Είδον εγώ τας παγίδας του διαβόλου ηπλωμένας εν τη γη και είπον τις δύναται φυγείν ταύτας;» Ο Πατέρας του Ασκητισμού, ο Θριαμβευτής επί των δαιμονικών επιθέσεων. Ανήλθε εώς τον ύψιστο ασκητικό βαθμό, το πρότυπο της Πίστεως, της αυταπάρνησης, της έννοιας της ερήμου. Με γνώρισμα του την ταπείνωση ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, αχρήστευσε τις παγίδες.

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας – 17 Ιανουαρίου Read More »

oi-peirasmoi-tou-megalou-antoniou

Οι Πειρασμοί του Μ. Αντωνίου, ο διάολος κι οι Καιροί μας.

“Είδον εγώ τας παγίδας του διαβόλου ηπλωμένας εν τη γη…” – Κείμενο: ερημίτης – Μία μεγάλη απόδραση χρωστάς από της σύγχρονης της εποχής την κοσμική την σκέψη, η έρημος απέραντη που αγκαλιάζει ασκητικά την ταπεινή μορφή του Αγίου Αντωνίου. Εκεί όμως κι ο διάολος με καμουφλάζ φιλεύσπλαχνου απέραντης στοργής, έρχεται τα μεσάνυχτα σπεύδει στον Μέγα

Οι Πειρασμοί του Μ. Αντωνίου, ο διάολος κι οι Καιροί μας. Read More »

arkei-me-tou-vlepei-se

“Αρκεί με του βλέπει σε”

Τρεις Πατέρες είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρόνο στον μακάριο Αντώνιο. Απ’ αυτούς οι δύο του έκαναν διάφορες ερωτήσεις για τους λογισμούς και τη σωτηρία της ψυχής. Ο τρίτος όμως σώπαινε και δεν ρωτούσε τίποτα. Αφού λοιπόν ήρθαν πολλές φορές και ο αδελφός εκείνος έτσι πάντα σώπαινε, μη ρωτώντας το παραμικρό, του λέει κάποτε

“Αρκεί με του βλέπει σε” Read More »

agios-antonios-megas-periousia

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας – Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι.

Όσο πιο λί­γη πε­ριου­σί­α έχει κα­νείς, τό­σο ευ­τυ­χέ­στε­ρος είναι. Για­τί δεν φρο­ντί­ζει για πολ­λά πράγ­μα­τα, γιά υ­πη­ρέ­τες, καλ­λιερ­γη­τές, α­πό­κτη­ση ζώ­ων. Όταν α­φο­σιω­νό­μα­στε σ΄αυ­τά κι ύστερα μας συμ­βαί­νουν ε­ξαι­τί­ας αυτών δυ­σκο­λί­ες, κα­τη­γο­ρούμε τον Θε­ό. Με την αυ­θαί­ρε­τη ε­πι­θυ­μί­α μας τρέ­φο­υμε τον θά­να­το και έτσι μέ­νο­υμε στο σκο­τά­δι της α­μαρ­τωλής ζωής, μέ­σα στην πλά­νη, χω­ρίς ν΄α­να­γνω­ρί­ζο­υμε τον

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας – Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι. Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top