Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

0106-agios-ioustinos-popovits

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς – 1 Ιουνίου

Ασκητής για τον κόσμο, “εχθρός του λαού” για τους διώκτες του και άγιος εντέλει στα μάτια του Θεού. Απ’ τη Σερβία ως την Ελλάδα «στα αδέλφια μας, τους Έλληνες» όπως ο ίδιος έλεγε χαρακτηριστικά, ο αδελφός μας Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς πέρασε μία ζωή με εγκλεισμούς, με διώξεις, με εξορίες, αλλά κι ακολουθώντας πολύ σκληρό μοναχικό […]

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς – 1 Ιουνίου Read More »

saint-justin-popovich

Μια σκάλα για την κόλαση

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Οἱ Χριστιανοί αὐτοῦ τοῦ κόσμου, πού οἰκοδομοῦμε τήν κλίμακα τῆς σωτηρίας μας, πάντοτε κινδυνεύουμε ἀπό τίς ἀκάθαρτες δυνάμεις. Ποιές εἶναι αὐτές; Οἱ ἁμαρτίες, οἱ ἁμαρτίες μας, τά πάθη μας. Καί πίσω ἀπό αὐτές ὁ διάβολος… Ὅπως οἱ ἅγιες ἀρετές οἰκοδομοῦν τήν οὐράνια κλίμακα μεταξύ Οὐρανοῦ καί γῆς, ἔτσι καί οἱ ἁμαρτίες μας

Μια σκάλα για την κόλαση Read More »

ieros-naos

Κάθε Ιερός Ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Κάθε Ιερός Ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη. Και όταν είσαι μέσα στον ναό, ή­δη βρίσκεσαι στον ουρανό. Έτσι, όταν η γη σε συν­θλίβει με την κόλαση της, τρέξε στον ναό, μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο. Αν οι άνθρωποι σε ενοχλούν με την κακία τους,

Κάθε Ιερός Ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη Read More »

st-justin-popovich

Ὅλα αρχίζουν εδώ…

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση. Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος. Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος,

Ὅλα αρχίζουν εδώ… Read More »

o-logos-sarks-egeneto

Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων ὁ Λόγος σὰρξ φύσις τοῦ Θεοῦ δὲν χάνει τὰ θεῖα της ἰδιώματα, ὅπως καὶ ἐγένετο ( Ἰωάν. 1, 14). Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ ἡ μεγαλυτέρα χαρμόσυνος ἀγγελία, τὸ πιὸ μεγάλο «εὐαγγέλιον», ποὺ ἦτο δυνατὸν νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ ὁ οὐρανὸς εἰς τὴν

Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top